Politický model vesmíru - Delfská věštírna / Political Model of the Universe - Delphic Oracle

instalace: keramika, kov a sklo, Dům Umění, Brno 2013 / installation: ceramics, metal and glass, House of Arts,

Brno 2013