Happiness - Asian Cruelty

 

artists: Josef Bolf , Anna Hulačová, Jana Kochánková, Michal Mánek, Emmeline de Mooij, Matěj Smrkovský, Jan Jaroslav Sterec

curator: Matyáš Chochola

Festival 4+4 Days in Motion, Prague, 15 10 - 22 10 2011

 

There exists a whole range of answers to the question of what is happiness

 

No interpretation can be clear-cut, because happiness is not clear-cut either. Nor

 

can it be defined negatively using the concept of unhappiness, which in fact is a

 

part of happiness. What is more, any clear-cut meaning is made relative by all

 

conceivable curvatures of space and other dimensions of the universe. On this

 

level of the impossibility of finding a definition, we encounter an interesting

 

parallel between the concept of happiness-unhappiness and the concept of art.

 

May the attempt at their mutual clarification be a motif for the wide-eyed desire to

 

achieve a certain all-encompassing transcendental coherence. This selection of

 

artists with different personalities, at different stages in life, with different

 

approaches to art, and with different viewpoints on what happiness actually

 

means thus becomes an allegory for happiness.

 

Matyáš Chochola

 

///

 

Na otázku, co je štěstí, existuje celá řada odpovědí

 

Jakákoliv interpretace není přesná, protože štěstí také není přesné. Nelze ho ani

 

negativně vymezit pojmem neštěstí, které je také jeho součástí. Všechna

 

myslitelná zakřivení prostoru a jiné dimenze vesmíru také relativizují jeho přesné

 

významy. V této rovině nemožnosti definice je zajímavá paralela mezi pojmem

 

štěstí-neštěstí a pojmem umění.

 

Snahou o jejich vzájemné objasnění budiž motiv vyjevené touhy o dosažení jisté

 

všeobjímající transcendentální koherence. Výběr umělců s různými charaktery, v

 

různých životních etapách, s různými přístupy k tvorbě a s různými pohledy na

 

to, co pojem štěstí vlastně znamená, se tak stává její alegorií.

 

Matyáš Chochola