Vítr slov ve víru mytologické slávy

performance za účasti publika ve sklářské huti Ajeto, inspirovaná atmosférou metalového

koncertu ve světlech stroboskopů a laserových paprsků, za doprovodu jednoho z nejrychlejších speedcoreových bubeníků

instalace z objektů: dřevo, kov, tavené sklo vzniklé během akce a video záznam, 2013

 

Wind of Words in Whirl of Mythological Fame

live show at glassworks Ajeto inspired by atmosphere of metal concert accompanied by one of the fastest speedcore

drummers

installation from objects: wood, metal, glass made during the event and video documentation of event, 2013